RagnarPers

har sedan ´89 verkat som en kulturbringande byggnad.
Den har använts för att uppföra världspremiärer i dans, för inspelning av bla en grammis, för utställningar, konserter, fester och andra möten mellan människor och kulturer. Över 1000 olika evenemang från hela världen har varit på RagnarPers.

Några exempel är Wei Wei från Kina, Jonas Hellborg från Sverige, Tiblisi kammarorkester från Georgien, Taiko trummor från Japan, Aztec indianer från Mexico mfl.

Byggnaden har enligt många en av världens bästa akustik vilket gör att artister och musiker ofta kommer hit för att öva och uppträda.

Välkomna till MADDAM Kulturbyggnader RagnarPers.