NilsNils

NilsNils är som RagnarPers ett gammalt lantbruk där vi väckt nytt liv i byggnaderna. Redan på 70 talet var dessa byggnaderna utdömda och skulle rivas. Temat i det röda rummet är trädens vindar!

Följ med den spännande utvecklingen av NilsNils som idag inhyser Practical Consulting, HimlaHilma och 4an.